Projektni Partner

Logo der IG BCEIG BCE (Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie) nastao je 1997. godine spajanjem IG BE (IG Bergbau und Energie) s IG CPK (IG Chemie, Papier, Keramik (IG CPK) i GL (Gewerkschaft Leder). IG Bergbau, Chemie, Energie je član Njemačke federacije sindikata (DGB) i industriALL Europskog sindikata. To je treći po veličini sindikat u DGB-u. Sindikat pokriva zanimanja u rudarskoj, kemijskoj, plinskoj, staklarskoj, gumarskoj, keramičkoj, industriji plastike, kože, minerala, papira, farmaceutskoj industriji, obnovi / uklanjanju, industriji ugljena i vode.

IG BCE je demokratski sindikat orijentiran na članove u kojoj se organiziraju različite profesije i kvalifikacije, žene i muškarci, mladi i stari, ljudi iz 99 nacija različitih vjera i svjetonazora, političke i seksualne orijentacije. Temelj organizacije čine lokalne skupine i povjereništva koja su ravnopravna na njihovim razinama. 42 regionalna okruga osiguravaju ispunjavanje sindikalnih zadataka kao i izravnu i pomnu brigu o svim članovima. Na to se nadovezuju daljnje jedinice kao što su okrug, državni okrug i glavni odbor. Kako bi koordinirao rad 42 okruga sindikata, IG BCE se podijelio u osam okruga diljem Njemačke.

Najviše tijelo sindikata je redoviti kongres sindikata koji se sastaje svake četiri godine. 400 delegata koje su delegirali lokalni odlučuju o sindikalnoj politici i budućem radu IG BCE. Još jedan zadatak počasnih delegata je izbor pet stalnih članova glavnog odbora i 26 članova počasnog odbora.

Glavni izvršni odbor trenutno se sastoji od pet članova odbora sa sjedištem u Hannoveru. Razni specijalistički odjeli koordiniraju pitanja ekonomske i industrijske politike, razvijaju koncepte kolektivnog pregovaranja ili rade na pitanjima socijalne politike i tržišta rada. IG BCE broji oko 632.400 (495.398 muških, 136.991 ženskih) članova.


Logo der EKN Sindikat EKN Hrvatske osnovan 1990. je najveći granski sindikat u sektorima u kojima organizira članstvo. EKN organizira radnike različitih sektora: energetike, naftnih rafinerija, prirodnog plina, kemijske I petrokemijske industrije, farmaceutske industrije, industrije deterdženata, keramičke I staklarske industrije, ali I svih drugih sektora koji imaju interesa pridružiti nam se. Trenutačno imamo 60-ak važećih kolektivnih ugovora koji pokrivaju oko 85% svih radnika. EKN također zastupa interese žena I mladih radnika.

1995.g. osnovana je Ženska grupa kako bi promovirala I zastupala interese žena na radnom mjestu te ohrabrivala žene da se aktivnije uključe u sindikalni rad. EKN je član Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), najveće sindikalne konfederacije u Hrvatskoj koja okuplja 23 granska sindikata s više od 100,000 članova. EKN je također član industriALL Global I industriALL European sindikata.

Sindikat EKN djeluje diljem Hrvatske. Najviše tijelo odlučivanja je Konvencija na kojoj svaki naš član ima pravo sudjelovati. EKN je nezavisan od poslodavaca I političkih stranaka I djeluje po principima socijalne demokracije. Sindikat EKN ima 80 podružnica s 5000 članova. Sjedište EKN-a je u Zagrebu.


Logo der UILTEC UILTEC (Unione Italiana Lavoratori Tessile Energia Chimica) osnovan je 2013. godine spajanjem UILCEM-a (Unione Italiana Lavoratori della Chimica Energia e Manifatturiero) i UILTA (Unione Italiana Lavoratori del Tessile e Abbigliamento) i demokratski je sindikat koji pokriva profesije u kemijskoj, farmaceutskoj industriji, energetici, industriji plina, vode i tekstila. UILTEC je član UIL-a (Unione Italiana del Lavoro), kao i industriALL Global Union i industriALL Sindikata.

UILTEC je demokratski sindikat s više od 115 000 članova podijeljen u 19 regionalnih jedinica (Sindacati Regionali) i 33 teritorijalne jedinice (Sindacati Territoriali). Nacionalno tajništvo vodi glavni tajnik kojem pomažu pet ostalih članova odbora.

UILTEC ima sjedište u Rimu (Italija) i ima više od 115 000 članova.